top of page
Idrettslek (Barn 5-8 år)

Trener: Mari Hagen, marihag3@hotmail.com

Idrettslek er et tilbud for barn i 1. til 3. klasse. De møtes en gang i uka i sommerhalvåret og prøver ut mange ulike aktiviteter. Litt som en ekstra gymtime. 

Barnefotball (5-12 år)

Lek med ball (født 2018)

Kontaktperson: Tarjei Dale, tarjei83@hotmail.com

Gutter født 2017

Trener: Tore André Nilssen,

nilssen07@hotmail.com

Gutter født 2016

Trener: Lars Håndlykken,

larshaandlykken@gmail.com

Jenter født 2016 og 2017

Trener: Christian Aanning, 

christianaanning@hotmail.com

Jenter født 2015

Trener: Tarjei Dale, tajei83@hotmail.com 

Jenter født 2014

Trener: Anders Stubberød Olsen,

stubbolsen@gmail.com

Jenter født 2011

Trener: Camilla Knutsen Damsgaard,

camillaknutsen80@live.no

I barnefotballen på Grane er vi opptatt av at alle skal føle seg velkommen på trening. De fleste lagene trener én dag i uka og har kamp én dag i uka når det er sesong. Etter hvert som spillerne blir eldre, trener de oftere hvis det er ønske om det i gruppa. Treningene foregår på Granebanen. Om vinteren trener de minste lagene innendørs.

 

Vanlig progresjon:

Lek med ball

 • Et samarbeid med Odd for 2018-kullet i Lunde skolekrets

 • Bare trening frem til sommeren

 • Kampkvelder etter sommeren

6 og 7 år (1. og 2. klasse)

 • Tre spillere på banen

 • Vegger rundt banen

 • Ikke keeper

 • Kampkvelder der flere lag møtes jevnlig

8 og 9 år (3. og 4. klasse)

 • Fem spillere (4 på banen + 1 keeper)

 • Innkast

 • Hjørnespark

 • Seriespill

10 og 11 år (5. og 6. klasse)

 • Syv spillere 

12 år (7. klasse)​​

 • Ni spillere

 • Offside

Ungdomsfotball
J 2009/2010

Trenere: Jens Olav Skar og Mats Gylder Vingereid

Kontakt: jensejesus@hotmail.com og matsvingereid@hotmail.com

Junior gutter

Trener: Andreas Damsgaard, 

andreasdamsgaard@hotmail.com

Seniorfotball
A/B-lag

Trener: Bård Ahlgren og Alexis Pena Collao

Kontakt: bard@ahlgrens.no, alexis_callao@hotmail.com

Oldboys

Trener: Andreas Damsgaard,

andreasdamsgaard@hotmail.com

Søndagsfotball for menn

Kontakt: Tarjei Dale,
tarjei83@hotmail.com

Søndagsfotball for kvinner

Kontakt: Camilla Knutsen Damsgaard,

camillaknutsen80@live.no

A-laget spiller i 2024 i 5. divisjon

B-laget spiller i 2024 i 7.divisjon

Oldboys spiller i 2024 i 8. divisjon i 7er-serien

Søndagsfotball er et gratistilbud der man møtes for å spille fotball bare for gøy. 

bottom of page